وقایع


خبرها
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۷۴۸۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ 
۱۳:۳۹:۱۳
کد خبر : ۷۴۶۹۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ 
۹:۲۵:۱۲
کد خبر : ۷۴۴۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ 
۱۱:۱۰:۲۸
کد خبر : ۷۳۴۰۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ 
۸:۲۵:۱

ارتباط با ما
 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1
لیدا زنگنهرئیس گروه طبقه بندی مشاغلtm@ajums.ac.ir 0098-613-3367543-50 داخلی 3229
میثم عظیمیرئیس گروه سیستمها و روشهاa@gmail.com0098-611-3367543-50 داخلی 4337
سید احسان سادات ابراهیمیرئیس گروه مهندسی سازمانtashkilat@ajums.ac.ir0098-613-3367543-50 داخلی 2216

V5.1.0.0