پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

وقایع


خبرها
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۸۲۵۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 
۱۹:۳۹:۵۹
کد خبر : ۸۲۵۳۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ 
۲۰:۴۰:۴۳
کد خبر : ۷۸۸۰۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ 
۱۱:۵۱:۳۸
کد خبر : ۷۳۴۰۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ 
۸:۲۵:۱

ارتباط با ما
 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1
لیدا زنگنهرئیس گروه طبقه بندی مشاغلtm@ajums.ac.ir 0098-613-3367543-50 داخلی 3229
سید احسادان سادات ابراهیمیرئیس گروه سیستمها و روشهاe.sadatebrahimi@yahoo.com0098-611-3367543-50 داخلی 4337
ابراهیم شامیررئیس گروه مهندسی سازمانtashkilat@ajums.ac.ir0098-613-3367543-50 داخلی 2216

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0